جریان کاربران و مسیر مشتریان (Customer Journey Vs User Flow)

یک یوزر جرنی معمولا سری از مراحل (معمولا 4-12) است که نمایانگر سناریو ای است که کاربر باهاش سروکار داره و ما برای کاربر طراحی کردیم؛ که دو کاربرد اصلی داره: نماینگر مسیری که درحال حاضر کاربران با وب سایت تعامل می کنند. نمایانگر مسیری که می توانند کاربران با وب سایت تعامل کنند. چرا باید از مسیر کاربر استفاده کنیم؟ کمک میکنه رفتار کاربران بفهمیم، بفهمیم کاربران چطور با سایت ما تعامل می کنند ...

ادامه ماجرا

Site Footer

Sliding Sidebar

Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM