چگونه پرسونا مشتریان خود را ترسیم کنیم

برای پیدا کردن پرسوناها، ترکیب اطلاعات کمی و کیفی استفاده می شود، با مشتری ها مصاحبه کیفی (بیش از 50 پرسشنامه از بخش های مختلفی که با مشتریان سر و کار داشته اند تهیه کردند) انجام شده و همچنین یک نظرسنجی آنلاین برای جمع آوری اطلاعات کمّی صورت می گیرد. مصاحبه کاربران سوالات زیادی مستقیم از کاربران پرسیده شد ولی مشکل اینجا بود که جواب مستقیم به کار ما نمیاد، ما به جواب های سیاه ...

ادامه ماجرا

Site Footer

Sliding Sidebar

Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM