7 سوال برای ارزیابی طرح مدل کسب و کار

درنهایت، مشتریان تنها قضاوت درست مدل کسب کار شما هستند، اما با 7 سوال زیر می‌توانید مدل کسب کار خود را ارزیابی کنید: قدم اول طراحی Business Model Canvas هست. تمام مدل کسب و کارها بر روی  یک سرویس و یا محصول تمرکز دارند که کاری برای مشتری انجام می دهد. که به آن Value Proposition می گوئیم. قبل از اینکه طرح مدل کسب و کار رو تمام کنید نیاز است که چند سوال از ...

ادامه ماجرا

Site Footer

Sliding Sidebar

Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM